Продукция
Е-магазин Терем
*
Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на "ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД, гр. Велико Търново
7/18/2019

*
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
7/9/2019

към предишната страница
"ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД е усвоил и притежава технологии за извършване ремонт на:
  • Верижни и колесни бойни машини – БМП-1, БМП-23(30), МТЛБ и модификации, САУ 2С1, БРДМ-2 и др.
  • Средни артилерийски влекачи – АТС 59, АТС 59Г
  • Тежкотоварни транспортни средства - МАЗ-537Г, автомобили КрАЗ, КамАЗ, Шкода и техните модификации
  • ПМП – Понтонно-мостови парк
  • Двигатели от фамилиите ЯМЗ, УТД-20, Шкода РТ и др.
  • Автобуси
  • Селскостопанска техника
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД