Услуга
към предишната страница

  БАЗОВ РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ УТД-20, ЯМЗ-238Н И ЯМЗ-238В
 

1. Предназначение на ремонта:
 • За възстановяване на технико-експлоатационните показатели на двигателите
 • Осигурява междуремонтен цикъл за експлоатация на двигателите
2. Пълен технически цикъл на ремонта:
 • Демонтаж и многостадийно измиване
  • Сваляне на нагар
 • Дефектация
 • Възстановяване на детайли, съгласно техническите условия
 • Смяна на детайли с оригинални резервни части:
  • Пълна подмяна на бутала, сегменти, елементи на горивна, маслена помпи и др.
  • Пълна подмяна на гарнитури, семеринги и уплътнители
 • Монтаж и стендово изпитание на възли и механизми:
  • Гориво-нагнетателна помпа
  • Турбо-компресор
  • Съединител и др.
 • Монтаж и стендово изпитание на двигателя
Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД