Услуга
към предишната страница

  МОБИЛНИ РЕМОНТНИ СРЕДСТВА
 

1. Същност на продуктовата гама:
  • Производство и оборудване на контейнер 20 фута (стандарт НАТО) за завършен технологичен цикъл на ремонтно-възстановителни операции
  • 5 модела работилници в около 20 модификации (на модулен принцип) за техническо обслужване, сервиз и ремонт на:
    • БТТ, тежки верижни и колесни транспортни средства
    • АТТ, товарни автомобили и автобуси
    • Промишлени и битови съоръжения и инсталации
2. Дейности, осигурявани със специално оборудване и инструмент
Модел работилница ТРМ МТО-АТ СШР ПРЗС УР-2000
п/п Операции          
1 Диагностика и регулировка на агрегати и системи * * # - *
2 Отстраняване на повреди и неизправности на агрегати, системи и електрооборудване * * # - *
3 Смяна на агрегати и възли с тегло до 2 тона * * # - *
4 Шлосерско-монтьорска дейност * * * # *
5 Стругарски

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД