Услуга
към предишната страница

  БАЗОВ РЕМОНТ НА ПРОДУКТОВА ГАМА МТ ЛБ, БМП-1 и БМП-2
 

1. Предназначение:
 • Възстановяване на тактико-техническите и експлоатационните показа-тели
 • Модернизация с подмяна на компоненти – нови модели, по съответна заявка на клиента
2. Същност на базовия ремонт на МТ ЛБ, БМП-1 и БМП-2:
 • Демонтаж, дефектация и възстановяване на агрегатите, възлите и системите на базовата машина МТ ЛБ, БМП-1 и БМП-2
 • Кооперирани услуги от сертифицирани фирми по ISO-9001 и AQAP-110:
  • За ремонта на въоръжението, навигационните, свързочните и др. специални агрегати и системи
  • Доставка на оригинални резервни части за ремонта на агрегатите и възлите на базовите машини
 • Монтаж, стендови и полигонни изпитания
3. Вариант на ремонта:
 • Демонтаж и дефектация на агрегатите, възлите и системите на МТ ЛБ, БМП-1 и БМП-2 - на място при съответния клиент.
 • Транспорт на агрегатите и компонентите и следващо възстановяване в заводски условия
 • Монтаж на агрегатите и изпитание на машината – на място при клиента

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД