Цeх 300
Е-магазин Терем
*
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА
11/28/2018

О Б Я В А
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи.
11/20/2018

към предишната страница
Цех 300 - ремонт двигатели.

Извършват се:
  1. демонтажни дейности, измиване;
  2. ремонтни дейности – ремонт глави, коляно-мотовилкова група, ел.агрегати, горивна и маслена апаратури;
  3. изпитание блок, глави;
  4. обща сборка, разработка и изпитване, окомплектоване.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД