Цeх 300
Е-магазин Терем
*
Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на "ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД, гр. Велико Търново
7/18/2019

*
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
7/9/2019

към предишната страница
Цех 300 - ремонт двигатели.

Извършват се:
  1. демонтажни дейности, измиване;
  2. ремонтни дейности – ремонт глави, коляно-мотовилкова група, ел.агрегати, горивна и маслена апаратури;
  3. изпитание блок, глави;
  4. обща сборка, разработка и изпитване, окомплектоване.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД