За Контакти
Терем
*
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения
8/8/2019

*
Избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
8/7/2019


Георги ДрумевУправител на
„ТЕРЕМ - Овеч” ЕООД, ПРОВАДИЯ
9200 гр. Провадия

Тел. 0518/42269, 42141/45, 46062
Факс 0518/42278
e-mail: office@teremovech.onmicrosoft.com
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД