За Контакти
Терем
КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА
Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите.
9/17/2011

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия
Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
10/12/2010


ИВАН ГЕОРГИЕВУправител на
„ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД, ПРОВАДИЯ
9200 гр. Провадия

Тел. 0518/42269, 42141/45, 46062
Факс 0518/42278
e-mail: ovech@mbox.contact.bg
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД