За нас
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

"ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД се намира:
 • на 35 км от пристанище и летище Варна
 • на 45 км от областен център Варна – град с широки промишлени възможности за кооперация на отделни производства и услуги. В града се намират Варненски Технически университет с който завода има установени тесни делови връзки за сътрудничество и кооперация при решаване на технически проблеми, усвояване на нови технологии и др.
 • на 100 м от ж.п. гара Провадия
"ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД разполага с:
 • 12 дка покрити производствени площи за извършване на:
  1. демонтажно-монтажни операции включително и на крупно габаритни агрегати, възли и детайли;
  2. Възможност за разкрояване, щанцоване, студено огъване, рязане, заваряване, обезмасляване и лакобояджийски дейности на ламарини от черни и цветни метали до 4000 мм;
  3. Възможност за измиване, изваряване, почистване, дефектация и сортиране на агрегати възли и детайли.
 • Комплексно оборудване – преси, абканти, ножици, шаблони и др. за производство на фургони, контейнери, павилиони, преносими жилища и др.
 • Комплексно оборудване за обработка на метали чрез снемане на стружка, зъбонарязване, закаляване и др. операции.
 • 4 дка закрити складови площи за съхранение на резервни части, комплектовки, агрегати, общоразходни материали и ГСМ;
 • Навесен склад за съхранение на дървен материал, негови производни и други материали;
 • 1 дка открит склад за съхранение на метали;
 • Комплексно оборудване за диагностика и основен ремонт на двигатели с вътрешно горене до 1000 к.с.;
 • Стендово оборудване за изпитване на предавателни кутии, главни предавания и други агрегати за бронетанкова, автотракторна и друга наземна техника;
 • Възможност за комплексно и регламентирано техническо обслужване на техниката след пробегови изпитания, като канали, естакади и други съоръжения, инструменти и екипировка;
 • Кранови съоръжения до 16 кN (тона) и максимална височина на повдигане 8 метра;

Наличните специалисти с дългогодишен опит в производствените звена, наличието на технически отдел комплектован с инженеро-технически персонал, може да адаптира лицензна техническа документация, както и да разработва такава, също и по предоставено от възложителя техническо задание, отговаряща на Българските Държавни стандарти, Отраслови нормали, Технически условия и др. документи осигуряващи всички етапи на усвояване на изделия за редовно производство, както със специално предназначение, така и с гражданско, и гарантиране на експлоатационните и качествени показатели на ремонтираните и произвеждани изделия.

Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД