Е-магазин

"ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД e създаден през 1954 год. като завод за ремонт на колесни и верижни машини, въведени на въоръжение в БА и производство и комплектоване на полеви подвижни средства.

В "ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД има изградена интегрирана система за управление, включваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. Дружеството е сертифицирано и по стандарта на НАТО AQAP 2110.

Е-магазин
News
Терем
Events
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД